Đề xuất phân bổ biên chế căn cứ theo quy mô dân số, diện tích, đơn vị hành chính

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những đề xuất của tỉnh với đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 tại cuộc làm việc với tỉnh.

 » Đề xuất giảm biên chế công chức tài chính, địa chính, tư pháp cấp xã
 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành tổng kết, đánh giá các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chiều 12/5, đoàn khảo sát số 4 Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lấy ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Mai Văn Ninh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ban, ngành của tỉnh.

Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng để tổng kết, đánh giá việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức 3 phiên làm việc với khối chính quyền, khối các ban xây dựng đảng, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh về vấn đề này.

Tại cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp huyện.

Từ thực tế đặt ra, tỉnh cũng đã kiến nghị, đề xuất với đoàn khảo sát 19 nhóm vấn đề.

Trong đó, Nghệ An đề nghị phân cấp mạnh hơn nữa quyền quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy, biên chế, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm nhằm tăng cường vai trò và sự lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Đặc biệt "cần có sự phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh theo các tiêu chí như: diện tích, dân số, đơn vị hành chính… làm căn cứ để thực hiện phân bổ biên chế, nguồn lực, số lượng lãnh đạo, chính sách cán bộ", đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho biết.

Tỉnh cũng đề nghị Trung ương ban hành quy định số lượng cấp phó phòng, ban trực thuộc các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện.

Trong đó, đối với cấp huyện từ 5 biên chế trở xuống bố trí 1 phó, từ 6 biên chế trở lên bố trí không quá 2. Riêng một số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có số lượng 11 biên chế trở lên, có tính chất đặc thù thì bố trí tối đa không quá 3 phó.

Đối với cấp tỉnh, phòng, ban có 5 -10 biên chế bố trí 1 phó; trên 10 biên chế bố trí không quá 2 phó.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đối với đơn vị sự nghiệp và dịch vụ hành chính công, Nghệ An có 1.892 đơn vị, tỉnh đề xuất giao tự chủ cho các đơn vị có khả năng tự chủ; giải thể, để cho các tổ chức xã hội thực hiện nếu nhiệm vụ đó không nhất thiết do Nhà nước đảm nhận và các thành phần khác thực hiện hiệu quả hơn; xã hội hóa ở những nơi có điều kiện xã hội hóa.

Tỉnh đề xuất cần tập trung nghiên cứu tìm giải pháp đối với những ngành có đông công chức, viên chức như ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần thiết phải ban hành Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phân tích, sau khi ban hành Hiến pháp 2013, nước ta đã đã thể chế hóa nhiều văn bản pháp luật do đó kinh tế nước ta chuyển biến nhanh và khá toàn diện. Tuy nhiên, với những vấn đề đặt ra như việc đổi mới tổ chức bộ máy còn chậm, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, cán bộ bán chuyên trách còn nhiều…

Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh: Để đảm bảo tái cơ cấu ngân sách, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư cho phát triển đòi hỏi phải nhìn thẳng vào tinh giản biên chế thật tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trình bày báo cáo thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp huyện tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá công tác chuẩn bị góp ý cho việc xây dựng Đề án được tỉnh chuẩn bị công phu, chặt chẽ và đoàn khảo sát tiếp thu trình ban soạn thảo Đề án.

Bộ trưởng cũng đồng thời đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để nghiên cứu chuyên sâu hơn như: phân loại cấp hành chính theo quy mô dân số, diện tích để bố trí ngân sách và cơ cấu cán bộ và tổ chức bộ máy phù hợp; sắp xếp bộ máy đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đổi mới phương thức quản lý…

Kết thúc cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai đánh giá việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó trình Trung ương báo cáo của tỉnh trước Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề kiến nghị của tỉnh với đoàn công tác.

Thành Duy