Đề xuất xây dựng các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở khu dân cư

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND huyện Hưng Nguyên cần đề xuất, kiến nghị cấp trên thay đổi và chuyển hướng đầu tư xây dựng các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở các khu dân cư nhằm phục vụ nhân dân hơn là tổ chức nhiều hội thi, hội diễn gây tốn kém.
Chiều 21/5, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Hưng Nguyên theo chương trình giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Nhiều chỉ tiêu văn hóa – thể thao hàng năm của Hưng Nguyên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, như chỉ tiêu xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Trên địa bàn huyện có 100% xã, thị trấn đã quy hoạch đất cho thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn theo quy định và xây dựng được thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có 5/23 xã, thị trấn có thiết chế đạt chuẩn.

Ở cấp xóm, có 232/252 xóm có nhà văn hóa trong đó có 180 nhà văn hóa đạt chuẩn, chiếm 71% tổng số xóm có nhà văn hóa. Về xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thời điểm cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có 4/22 xã đạt chuẩn và có thêm 3 xã đăng ký đạt  chuẩn vào cuối năm 2019.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen huyện Hưng Nguyên năm 2019. Ảnh tư liệu

Mặc dù đã có sự quan tâm chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tuy nhiên, so với chỉ tiêu tỉnh giao số xã đạt chuẩn thiết chế văn hóa, thể thao chiếm 56,5% thì Hưng Nguyên mới chỉ đạt 21%. Mặt khác, hiện tại trên địa bàn huyện vẫn còn 6 xã và 20 xóm chưa có nhà văn hóa đưa vào hoat động.

Ở cấp huyện chưa có sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi. Vì vậy, Hưng Nguyên đề xuất tỉnh điều chỉnh quy hoạch quảng trường Xô Viết – Nghệ Tĩnh để chuyển một phần diện tích sang xây dựng khu thể thao, gồm sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi.

Đề xuất giảm bớt các hội thao, hội diễn

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đặt ra nhiều vấn đề băn khoăn như: xây dựng làng văn hóa và gia đình văn hóa được coi là 2 chỉ tiêu nền tảng, nhưng phong trào xây dựng làng văn hóa của huyện đang có biểu hiện cầm chừng và chất lượng gia đình văn hóa chưa cao; việc thu hút nguồn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo, phát huy các di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn trong điều kiện ngân sách khó khăn.

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi đề xuất tỉnh đổi mới cách thức tổ chức Lễ hội Làng Sen nhằm phát huy giá trị và nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Ảnh: Minh Chi

Một số thành viên đoàn giám sát cũng đặt ra cho huyện Hưng Nguyên cần quan tâm phương án xử lý nhà văn hóa khi thực hiện chủ trương sáp nhập xã, xóm để phát huy hiệu quả sử dụng; bởi đây là địa bàn có số xã, xóm phải sáp nhập lớn, dự kiến 8 xã và 127 khối, xóm.

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện từ thực tiễn của địa phương cần đề xuất, kiến nghị cấp trên thay đổi và chuyển hướng đầu tư xây dựng các câu lạc bộ ở các khu dân cư nhằm phục vụ nhân dân hơn là tổ chức nhiều hội thi, hội diễn gây tốn kém.

Vì hiện nay các hội thi, hội diễn, hội thao được tổ chức khá nhiều từ cơ sở lên cấp huyện, cấp tỉnh; trong khi đó chưa quan tâm đến yếu tố phục vụ, nhu cầu hưởng thụ văn hóa và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân.