Đến 2020, sẽ có 60% dân số Việt Nam sử dụng Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Nội dung của quy hoạch hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

                                                              ảnh minh họa

Theo đó các chỉ tiêu phát triển viễn thông đến năm 2015 được định hướng sẽ tăng cường chất lượng dịch vụ, trong đó, tỷ lệ đường dây thuê bao cố định 15-20 đường/100 dân; năm 2020 sẽ là 20-25 đường/100 dân. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại cố định và tỷ lệ người sử dụng Internet sẽ đạt 40-45% dân số; năm 2020 sẽ đạt 55-60% dân số. Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,5-2 lần tốc độ tăng trưởng của GDP.

Đặc biệt sẽ phủ sóng thông tin di động trên 90-95% dân số cả nước, các tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm trọng yếu kinh tế, quốc phòng, an ninh.
Đặc biệt, theo quy hoạch thời gian tới sẽ cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành từ 3-4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên viễn thông.


Theo Xaluan - MD