#đền ông Hoàng Mười

26 kết quả

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Đền ông Hoàng Mười

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Đền ông Hoàng Mười

(Baonghean.vn) - Ngày 27/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 2970/QĐ - BVHTTDL công nhận Lễ hội Đền Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Để bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị di tích, huyện Hưng Nguyên xác định Lễ hội Đền Hoàng Mười là điểm nhấn văn hóa du lịch tâm linh trong hành trình về với quê hương Hưng Nguyên.