Đền Xuân Hòa - nơi xuất phát cuộc mít tinh biểu tình ngày 12/9/1930

(Baonghean.vn)- Sáng 12/9,  xã Hưng Long, huyện Hưng Hưng Nguyên đã diễn ra lễ hội đền Xuân Hòa. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Đình Hương - Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban tổ chức Trung ương; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Long cùng đông đảo bà con nhân dân trong huyện.

Đền Xuân Hòa xây dựng năm 1888 do nhân dân làng Xuân Hòa đóng góp. Đền là nơi thờ Đức Thành hoàng làng và những người có công, đỗ đạt được nhà vua ban chiếu. Trong kháng chiến, Đền là nơi tụ họp của các cán bộ cách mạng, là điểm xuất phát của quần chúng cách mạng tập trung mít tinh biểu tình, treo cờ phát lệnh đấu tranh của toàn phủ Hưng Nguyên vào hồi 3h sáng ngày 12/09/1930.

Chương trình văn nghệ tại lễ hội.

Đến năm 1946, 1947 đền là nơi rèn đúc vũ khí súng đạn, sau đó làm kho lương thực phục vụ kháng chiến chống pháp. Từ những năm 1955 - 1964 đền làm trường học dạy con em xã Hưng Long. Năm 1964, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đền bị máy bay địch ném bom làm hư hỏng nên được người dân tháo dỡ về làm công sở của xã và xóm, một số đồ thờ cúng các long ngai bài vị hàng chục năm trời được chuyển lên Chùa Long Hoa.

Năm 2008, đền Xuân Hòa được đầu tư xây dựng lại với mục đích lưu lại dấu ấn có ý nghĩa lịch sử của đền và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh oanh liệt trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930. Năm 2010, đền Xuân Hòa được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Lễ hội đền Xuân Hòa được tổ chức hàng năm đúng vào 12/9. Đây là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. 

Kiều Hoa