ĐH Vinh tổng kết 3 năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học

(Baonghean.vn) – Ngày 19/1, Trường ĐH Vinh tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ  và NQ 05-BCSĐ về đổi mới quản lý giáo dục Đại học.
 
Sau 3 năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học trên 10 phương diện: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên; phát huy vai trò tổ chức đảng trong nhà trường; thực hiện dân chủ hóa, 3 công khai; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, hiện đại hóa nhà trường..., trường ĐH Vinh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước xây dựng nhà trường thành trường đại học trọng điểm, phát triển một số ngành đạt chuẩn quốc tế.
 
Đặc biệt, thực hiện đổi mới công tác tổ chức cán bộ, trong 3 năm, trường đã điều chuyển 87 lượt cán bộ; bổ nhiệm trưởng bộ môn theo hướng “tiến sỹ hóa”; đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự, trong đó ưu tiên sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi và có học vị thạc sỹ. Đến nay, nhà trường có 959 cán bộ, giảng viên, trong đó 2 giáo sư, 58 phó giáo sư, 160 tiến sỹ, 408 thạc sỹ. Đổi mới phương thức đào tạo, bắt đầu từ năm 2007, nhà trường đã chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, phát huy năng lực tự học, chủ động của sinh viên, nhờ đó, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2012, loại xuất sắc chiếm 0,28%; giỏi 12,29%; khá 68,43%.
 
Tại hội nghị, cán bộ, giảng viên nhà trường đã thảo luận và thống nhất một số nội dung về thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các vấn đề: Thực hiện “nói và làm theo nghị quyết”, tạo sự nhất quán, thông suốt trong quản lý, điều hành; tiến hành lấy ý kiến đánh giá đối với cán bộ quản lý và khảo sát cựu sinh viên sau tốt nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo định hướng phục vụ phát triển kinh tế của địa phương; Tăng cường hợp tác đào tạo, gắn đào tạo định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm...


Duy Nam