ĐHQG Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

Thí sinh tuyển sinh vào ĐHQGHN sẽ phải thực hiện bài thi đánh giá năng lực được tổ chức thi vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7.

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết đã thống nhất dùng 1 bài thi Đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học năm 2015.

Cụ thể năm 2015, phương án tuyển sinh của ĐHQGHN như sau:

- Thí sinh tuyển sinh vào ĐHQGHN sẽ phải thực hiện bài thi Đánh giá năng lực: Tổ chức thi vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7 (nếu đợt tháng 5 chưa tuyển hết chỉ tiêu). Trên cơ sở kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực, ĐHQGHN sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống thấp (đến điểm sàn xét tuyển quy định theo ngành học, loại chương trình đào tạo).

Kết quả kỳ thi chung tốt nghiệp THPT chỉ là điều kiện. Tất cả các em đã trúng tuyển theo điểm tuyển của bài thi đáng giá năng lực chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ.

- Các thí sinh có thể thi vào tháng 5 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Sau khi ĐHQGHN công bố các em đủ điểm trúng tuyển, các thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là được gọi nhập học vào ĐHQGHN. Với các em đã làm bài thi chung nhưng chưa làm bài thi đánh giá năng lực, nếu còn chỉ tiêu, ĐHQGHN công bố tuyển tiếp và sẽ tổ chức thi vào cuối tháng 7 để xét trúng tuyển bổ sung.

- Các thí sinh đăng ký vào các chương trình tài chuẩn quốc tế (nhiệm vụ chiến lược), học tập - giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh phải làm thêm bài kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ. Những em đủ điều kiện ngoại ngữ theo quy định của đơn vị sẽ được gọi nhập học vào các chương trình này.

- Các em đã tốt nghiệp THPT từ các năm trước, đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ĐHQGHN.

- Riêng đối với sinh viên ĐH Ngoại ngữ, thí sinh phải làm thêm bài thi ngoại ngữ để xét tuyển. Môn thi do trường ĐH Ngoại ngữ quy định trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật phù hợp với yêu cầu đầu vào cho từng chương trình đào tạo. ĐH Ngoại ngữ xác định điểm sàn bài thi Đánh giá năng lực theo từng ngành, sau đó lấy trúng truyển theo điểm bài thi ngoại ngữ từ trên xuống./.

Theo VOV