Đi tù có hóa đơn….!

(Baonghean) - Ông có biết chuyện người đi tù phải có hóa đơn?

- Đi tù thì mua bán với ai mà phải có hóa đơn?

Ảnh minh họa

- Thế mà có đấy. Đó là chuyện ông Huỳnh Văn Nén bị 2 án tù oan chồng lên nhau phải đi tù 18 năm. Sau khi được giải oan, ông Huỳnh Văn Nén đã làm đơn gửi tòa án đòi bồi thường 18 tỷ đồng. Tòa đã nhận đơn nhưng yêu cầu ông Nén cung cấp hóa đơn chứng từ và những tài liệu liên quan đến những thiệt hại phải bồi thường.

- Trời ạ, ngồi trong tù thì giao dịch mua bán với ai mà đòi phải có hóa đơn chứng từ. Thật là một sự đánh đố.

- Tòa giải thích rằng đó là theo quy định của pháp luật.

- Thì đúng là pháp luật có những quy định về bồi thường án oan. Chẳng hạn, người bị tù oan được bồi thường theo cách: một ngày tù oan tính bằng 3 ngày lương tối thiểu. Hay bồi thường thiệt hại tài sản và tổn hại sức khỏe phải theo giám định của cơ có thẩm quyền nên cần có giấy tờ. Còn bao nhiêu thứ tổn hại hữu hình và vô hình khác mà người tù oan phải chịu đựng một cách đau đớn thì làm sao có hóa đơn chứng từ.

- Là những tổn hại gì ông thử kể xem.

- Cụ thể như trường hợp ông Huỳnh Văn Nén, suốt 18 năm gia đình phải bán hết gia tài nhà cửa để kêu oan cho ông, các con ông phải chịu nỗi nhục không ngửng mặt lên được, bản thân ông bị dày vò với nỗi oan ức 18 năm trong tù, vợ ông 18 năm đằng đẳng xa chồng…Những hệ lụy khủng khiếp đó thử hỏi có hóa đơn chứng từ nào ghi lại được.

- Những điều ông nói cũng có lý, nhưng tòa cứ đòi hỏi phải có hóa đơn chứng từ mới bồi thường thì biết làm sao?

- Theo các luật sư thì việc bồi thương án oan chủ yếu là sự thỏa thuận giữa tòa án với người bị tù oan. Nếu các quan tòa thương dân thì tìm cách thỏa thuận có lợi nhất cho dân. Còn các quan tòa không nghĩ đến dân thì họ cứ việc đòi hóa đơn chứng từ.

- Qua sự việc này mới thấy, công cuộc cải cách hành chính còn gian nan vất vả lắm. Trách gì cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói rằng, thủ tục hành chính của ta đối với dân ác nghiệt lắm.

- Thủ tục hành chính cũng do con người đề ra. Vấn đề là con người phải biết sống với nhau bằng tấm lòng nhân ái.

 Trần Hồng Cơ