Điểm Địa cầu gần mặt trời nhất trong năm

Nếu quan sát mặt trời hôm 2/1, có lẽ bạn sẽ thấy nó to hơn mức bình thường, bởi đó là ngày mà trái đất tới điểm cận nhật trên quỹ đạo trong năm 2013.

150 triệu km là khoảng cách trung bình giữa mặt trời và trái đất. Ảnh: wordpress.com.

Tại điểm cận nhật (điểm gần mặt trời nhất trên quỹ đạo) hôm qua, khoảng cách giữa địa cầu và mặt trời là 147.098.161 km. Mặc dù vậy, có lẽ mọi người không nhận thấy sự khác biệt về kích thước đĩa mặt trời khi nó tới điểm cận nhật so với khi nó tới điểm xa mặt trời nhất. Sự khác biệt về kích thước mặt trời tại hai điểm đó chỉ là 3,4% - tỷ lệ quá nhỏ nên mắt người không thể phát hiện, Space đưa tin.

Khoảng cách trung bình giữa mặt trời và địa cầu vào khoảng 150 triệu km. Hành tinh xanh sẽ tới điểm xa mặt trời nhất vào ngày 5/7. Tại đó nó sẽ cách mặt trời 152.097.427 km.

Vậy con người sẽ cảm nhận điều gì khi địa cầu tới điểm cận nhật? Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy nóng hơn một chút, bởi địa cầu càng gần mặt trời thì nhiệt lượng mà nó nhận càng lớn. Trên thực tế, mức chênh lệch nhiệt độ trên trái đất ở điểm cận nhật và điểm xa mặt trời nhất là 2,3 độ C.


Theo VnExpress - V.T