Diễn Châu: Các làng nghề giải quyết việc làm cho trên 4.400 lao động

(Baonghean.vn) - Nhờ đẩy mạnh đầu tư cho phát triển làng nghề nên đến nay Diễn Châu có 20 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, nhiều làng nghề cho thu nhập cao.

Huyện Diễn Châu là đơn vị nằm trong đầu tốp đầu của tỉnh về số lượng làng nghề, giải quyết việc làm cho 3.400 lao động với mức thu nhập bình quân 32 triệu đồng/năm.

Tuy mới được công nhận làng nghề năm 2015 nhưng công nhân làng nghề đóng tàu đã đạt thu nhập gần 40 triệu đồng/năm.

Các làng nghề cho thu nhập cao là sản xuất trống cho thu nhập 28 triệu đồng/người/năm, chế biến lương thực 52 triệu đồng/năm, chế biến hải sản 46 triệu đồng/năm, nghề mộc 54 triệu đồng/năm, đóng tàu thuyền 40 triệu đồng/năm... Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới ở các làng nghề giảm còn 4,6%.

Ngoài 20 làng nghề được tỉnh công nhận, trên địa bàn huyện có 13 làng có nghề đạt tiêu chí được UBND huyện công nhận. Các làng nghề này đã cũng đã giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động.

Hơn 100 lao động làng nghề trống Hoàng Hà (xã Diễn Hoàng) đạt thu nhập bình quân 32 triệu đồng/người/năm

Thực hiện công tác khuyến công, chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2011 – 2015, Diễn Châu đã đầu tư 26,3 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng các làng nghề, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ.

Mai Giang