Diễn Châu: Diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống cháy rừng, lụt bão

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 19, 20/ 7, huyện Diễn Châu tổ chức diễn tập chiến đấu trị an kết hợp phòng chống cháy nổ, cháy rừng cho xã Diễn An và phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn cho xã Diễn Trung.

Do làm tốt công tác chuẩn bị cho nên cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng kế hoạch và kịch bản mà ban chỉ đạo đề ra. Thông qua đợt diễn tập,Ban chỉ đạo diễn tập đã kịp thời đánh giá thực lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện cơ chế lãnh đạo theo tinh thần Chỉ thị 02 và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và các phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị tham gia diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kết quả: cả hai đơn vị đạt giỏi./.


Nguyễn Quốc Chiến- Ban CHQS Diễn Châu.