Diễn Châu: Hiệu quả phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia

(Baonghean) - Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, huyện Diễn Châu đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để các cấp học trên địa bàn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…
 
Đến thăm Trường THCS Diễn Tân (Diễn Châu)  khi trường vừa được công nhận trường chuẩn quốc gia, dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên nhà trường, thầy Thái Doãn Tráng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như nhà trường đã có nhiều giải pháp, nỗ lực huy động các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học. Trường đã tham mưu cho xã tu sửa, nâng cấp dãy nhà cấp 4 thành nhà “đa chức năng”  vừa tiết kiệm nguồn đầu tư, vừa hiệu quả, hợp lý khi sử dụng”. Nhờ có phương thức đầu tư hợp lý này mà từ một dãy nhà cấp 4 xập xệ, giờ đây đã hoàn thiện đưa vào sử dụng dãy liên hoàn với 9 phòng chức năng và thực hành thí nghiệm.
 
Diễn Tân là xã vùng giáo ven biển còn nhiều khó khăn của huyện Diễn Châu, nhưng công tác chăm lo sự nghiệp “trồng người” được đảng ủy, chính quyền và người dân rất quan tâm. Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Ban giám hiệu Nhà trường đã tham mưu cho địa phương, rà soát từng tiêu chí để có kế hoạch, lộ trình cụ thể. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia và đưa công tác này  vào nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa,  vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn đóng góp tiền, ngày công nâng cấp phòng học, đầu tư trang thiết bị dạy học, làm mới nhà để xe của giáo viên và học sinh… Tập trung chấn chỉnh nề nếp, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực giảng dạy, tác phong, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên. Nhờ đó, chất lượng dạy học được nâng cao rõ rệt: Tỷ lệ giáo viên giỏi tỉnh vượt theo quy định, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường THCS Diễn Tân từ vị trí tốp cuối của huyện, đã vươn lên đứng vào tốp đầu của huyện. 
 
Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Diễn Hoa.
 
Năm học 2014 - 2015 có ý  nghĩa bước ngoặt đối với Trường Tiểu học Diễn Hoa vì trường vừa được công nhận chuẩn quốc gia mức độ II. Thầy Trần Phùng Tương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I, Ban giám hiệu Nhà trường đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch đạt các tiêu chí trường chuẩn mức độ II”. Nhận thức được xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một cách đầu tư cho giáo dục tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất... để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng.
 
Để có kinh phí đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn mức độ II, giải pháp được xã và nhà trường thực hiện có hiệu quả là đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục. Lãnh đạo xã và nhà trường trực tiếp làm việc, đề xuất nguyện vọng, kế hoạch của địa phương với các hội đồng hương xã Diễn Hoa ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh,... để kêu gọi, vận động con em xa quê có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương. Mặt khác, tiết kiệm nguồn chi ngân sách, huy động nhân dân trong xã đóng góp để đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học…; phân công giáo viên bồi dưỡng kiến thức, trau dồi kỹ năng cho học sinh, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố, vì thế năm học 2013 - 2014, Trường Tiểu học Diễn Hoa có học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ và đạt Huy chương Bạc toàn quốc.
 
Năm học 2014 - 2015, chất lượng dạy học của Trường Tiểu học Diễn Hoa được đánh giá tốp đầu của huyện, là lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Diễn Châu. Đề cập vai trò của địa phương trong xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng chí Nguyễn Trọng Tương, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Hoa khẳng định: “Đảng ủy ban hành nghị quyết về lãnh đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, chỉ đạo quyết liệt, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi, huy động con em xa quê đóng góp, tài trợ đầu tư xây dựng CSVC cho các trường học. Thông qua cách thức vận động phù hợp nên chủ trương trên được người dân đồng tình cao”.
 
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với cơ chế, chính sách của phù hợp của huyện, Diễn Châu là đơn vị dẫn đầu về số lượng trường chuẩn quốc gia của tỉnh (93/126, đứng thứ 3 toàn tỉnh sau Cửa Lò và Quỳ Châu về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia), trong đó có 21 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, đứng đầu toàn tỉnh. Chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng chí Ngô Quang Long- Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu cho biết: “Để đạt được kết quả đó, ngành làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ xây xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, UBND huyện đã có các cuộc làm việc với các xã và các nhà trường nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm chỉ đạo việc thực hiện theo kế hoạch. Giao nhiệm vụ cụ thể cho xã, trường, trong đó xã chuẩn bị về CSVC, phòng chuẩn bị về đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy và học”. 
 
Thanh Lê