Diễn Châu: Hội nghị giảng viên và giảng viên kiêm chức năm 2015

(Baonghean.vn) - Ngày 10/4, Huyện ủy Diễn Châu tổ chức hội nghị giảng viên và giảng viên kiêm chức năm 2015. Thành phần tham gia gồm Thường trực, trưởng phó ban huyện ủy, giảng viên và giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng chính trị.
 
Hội nghị giảng viên và giảng viên kiêm chức năm 2015.
 
Hội nghị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho các tổ chức cơ sở trong hệ thống chính trị.
 
Cùng ngày, Huyện ủy tổ chức lớp thứ 2 quán triệt Nghị quyết TƯ 10 (khóa XI); triển khai chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân;  đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. 
 
Thu Hương