Diễn Châu: Hội Phụ nữ xây dựng 5 "Mái ấm tình thương"

(Baonghean)-  Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, từ đầu năm nay, Hội Phụ nữ Diễn Châu phát động ủng hộ xây dựng "Mái ấm tình thương", thu hút sự hưởng ứng thực hiện của trên 45 ngàn hội viên toàn huyện.

Mỗi hội viên ủng hộ 5 ngàn đồng, riêng đối với cán bộ phụ nữ cấp huyện là 1 ngày lương và cấp xã là 20 ngàn đồng, đồng thời kêu gọi một số nhà hảo tâm và doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp. Với số tiền ủng hộ gần 100 triệu đồng, từ đầu tháng 3 đến nay, Hội Phụ nữ Diễn Châu đã tiến hành khởi công xây dựng 5 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, đơn thân. Toàn bộ ngày công làm nhà được chị em cơ sở đảm nhận.


M.G