Diễn Châu kiểm tra thực hiện các qui định về chăn nuôi

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (8 và 9/7), huyện Diễn Châu đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra thực hiện Quyết định số 50 của UBND tỉnh về qui định các điều kiện trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. 
Đại diện phòng Nông nghiệp huyện và các thành viên đoàn kiểm tra các trang trại chăn nuôi.
Trong đợt kiểm tra này, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 9 trang trại, qua đó cho thấy, các trang trại đã thực hiện khá nghiêm túc các qui định và điều kiện trong chăn nuôi, đảm bảo phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi và vệ sinh an toàn môi trường. Tuy nhiên, hầu hết các trang trại được kiểm tra lại đều chưa hiểu biết để thực hiện một số qui định về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thú y, như chưa xin giấy phép, việc thực hiện một số đăng ký, cam kết một số điều kiện về chăn nuôi chưa được thực hiện...
 
Diễn Châu hiện có tổng đàn vật nuôi hơn 1,7 triệu con. Trong đó có 36 trang trại chăn nuôi qui mô lớn và hơn 600 gia trại qui mô nhỏ. Việc kiểm tra lần này nhằm chấn chỉnh công tác quản lý cũng như giúp cho các chủ trang trại, gia trại  thực hiện tốt các qui định trong chăn nuôi và thú y.
 
Ngọc Sơn - Văn Thành
(Đài Diễn Châu)