Diễn Châu phát động Tết trồng cây

(Baonghean.vn) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, UBND huyện Diễn Châu tổ chức phát động tết trồng cây Ất Mùi 2015 tại khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ 
 
 
Đơn vị Trạm khuyến nông huyện tham gia trồng cây tết Ất Mùi 2015 tại khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ
 
Với ý nghĩa toàn dân chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và nhân dân huyện Diễn Châu đã trồng cây sao đen, xà cừ tại địa bàn khu công nghiệp thuộc 3 xã Tháp - Hồng - Kỷ  của huyện. 

 Cao Thị Hà