Diễn Châu xây dựng 164 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, huyện Diễn Châu tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 và bàn giải pháp nhân rộng các mô hình trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, huyện Diễn Châu đã xây dựng và phát huy hiệu quả 164 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, công nghệ thông tin trong giáo dục… Trong đó, nhiều nhất là ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực trồng trọt với 134 mô hình chiếm gần 82%.

Mô hình trồng rau VietGap tại xã Diễn Thành (Diễn Châu).

Điển hình là cây lúa với nhiều giống chất lượng, kết hợp phương pháp thâm canh SRI đã đem lại năng suất từ 60 - 70 tạ/ha, thu nhập bình quân từ 40 - 45 triệu đồng/ha/vụ, tăng 15 - 20% so với sản xuất đại trà. Các mô hình rau màu được ứng dụng KHCN đã đem lại thu nhập từ 60 đến trên 100 triệu đồng/ha. 

Sản xuất rau theo mô hình VietGap cũng đang khẳng định hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Các mô hình kinh tế tổng hợp trang trại, gia trại nuôi tôm, cua, cá diêu hồng đã đem lại thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Một số nghề truyền thống như làm bún, trồng nấm, tổ sản xuất muối sạch cũng được ứng dụng KHCN trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất và giá trị cho người dân.

Hội nghị cũng đã thảo luận những giải pháp nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN giai đoạn 2015 - 2020, trong đó chú trọng về nhu cầu thị trường, cơ chế chính sách và vốn vay để hỗ trợ bà con nông dân nhân rộng mô hình góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đáp ứng tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng NTM ở Diễn Châu.

Vân Anh

(Đài Diễn Châu)