Diễn Châu, Yên Thành điều động sỹ quan công an đảm nhiệm chức danh công an xã

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7, Công an huyện Diễn Châu, Yên Thành tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã.
 Ngày 18/7, Công an huyện Diễn Châu tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động 11 sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an tại 4 xã Diễn Thịnh, Diễn Ngọc, Diễn Bích và Diễn Kỷ.
Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu trao quyết định điều động các sỹ quan công an huyện đảm nhiệm chức danh công an xã. Ảnh: Hồng Hạnh

Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho đồng chí Hoàng Minh Cường - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Diễn Châu đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Diễn Thịnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Lộc - cán bộ Đội An ninh đảm nhiệm chức danh công an viên tại xã Diễn Thịnh.

Đồng thời trao quyết định của Công an huyện Diễn Châu về việc điều động 3 tổ công tác gồm 9 đồng chí cán bộ Đội xây dựng phong trào, Đội An ninh và Đồn Công an Diễn Hải đảm nhận nhiệm vụ tại 3 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự gồm xã Diễn Ngọc, Diễn Bích và Diễn Kỷ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo huyện, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu yêu cầu các đồng chí được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã trên vị trí công tác mới, địa bàn mới cần nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay, Diễn Châu đã điều động 23 sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh tại 8 xã, thị trấn.

Hồng Hạnh 
Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc điều động 3 công an chính quy về xã. Ảnh: Anh Tuấn

* Chiều cùng ngày, Công an huyện Yên Thành phối hợp với xã Sơn Thành tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng công an xã, công an viên tại xã Sơn Thành.

Đợt này, Công an huyện Yên Thành có 3 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định điều động gồm: Thượng úy Nguyễn Mạnh Thắng - Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã Sơn Thành; 2 đồng chí là Trung tá Trần Danh Phú và Thiếu úy Trần Văn Ngân – đều là cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được điều động đảm nhận chức danh công an viên xã Sơn Thành.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện Yên Thành giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí được điều động trong quá trình về công tác tại cơ sở phải giữ vững tác phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sỹ công an nhân dân.

Các đồng chí cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, gần dân để nắm bắt tốt tình hình; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, chỉ thị của cấp trên trong đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm; xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân đồng thời tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương để bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới./.