Diễn đàn "Đối thoại về bình đẳng giới" năm 2015

(Baonghean.vn)- Ngày 26/6, Sở Lao động TBXH tỉnh tổ chức Diễn đàn “Đối thoại về bình đẳng giới” năm 2015.

Tham dự có đồng chí Vi Ngọc Quỳnh, Phó GĐ Sở LĐTBXH tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành thị xã và nhân dân thị xã Thái Hòa.

Toàn cảnh chương trình đối thoại.
 
Diễn đàn nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện luật và đề xuất các ý kiến, nguyện vọng về chính sách liên quan trực tiếp đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời tạo cơ hội, môi trường giúp chị em phụ nữ nâng cao vị thế của mình trên các lĩnh vực nhằm xóa bỏ dần khoảng cách về giới; phát huy vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Thái Hòa nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.
 
Diễn đàn cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lãnh đạo Thị ủy và các cán bộ cơ sở, người dân Thị xã Thái Hòa cùng nhau tham gia đối thoại, trao đổi về thực trạng công tác bình đẳng giới trên địa bàn thị xã và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và người dân trong việc thực hiện luật bình đẳng giới trong thời gian qua.
 
Hoàng Thủy
(Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)