Diễn Đồng 60 năm hình thành và phát triển

(Baonghean) - Diễn Đồng (Diễn Châu) được thành lập từ tháng 8 năm 1953 trên cơ sở tách ra từ xã Tân Thái. Xã có dân số gần 5 ngàn người, tổng diện tích đất tự nhiên 486.26 ha, trong đó đất nông nghiệp 300,05 ha.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như bao làng quê khác, người dân Diễn Đồng đoàn kết, chịu thương chịu khó chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Từ cao trào Cách mạng (30 - 31) đến phong trào vận động dân tộc dân chủ (36 - 39), phong trào xây dựng cơ sở Việt Minh tiến tới tổng khởi nghĩa dành chính quyền Cách mạng (41- 45), và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Đồng vừa xây dựng, củng cố chính quyền Cách mạng vừa từng bước ổn định đời sống của nhân dân, tích cực chuẩn bị sức người, sức của, đóng góp vào thắng lợi chung của cả nước. Sau chiến thắng thực dân Pháp, Diễn Đồng lại cùng cả nước bước vào thời kỳ khôi phục, cải tạo kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Đảng.

Giai đoạn 1965 - 1975 dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong hào khí chung của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Diễn Đồng vừa sản xuất vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Với mục tiêu xây dựng quê hương giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, an ninh, quốc phòng và văn minh trong cuộc sống, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Diễn Đồng đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đặc biệt, năm 2012, tổng giá trị sản xuất tăng trưởng 12%, thu nhập bình quân đầu người 21.217.000 đồng/người/năm.

Đến nay, toàn xã đã có 19 xe ô tô, 65 máy cày bừa, 33 máy tuốt lúa, 9 máy cưa xẻ gỗ, hàng ngàn máy móc, phương tiện phục vụ giao thông, sinh hoạt và nghe nhìn. Có 229 hộ kinh doanh buôn bán, 485 hộ gia đình có nghề phụ, 104 người xuất khẩu lao động… Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm, toàn xã có 86,8% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Xã có Trường mầm non, Tiểu học và Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.Giao thông thủy lợi nội đồng ở xã Diễn Đồng (Diễn Châu).

Từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 với nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội để đưa Diễn Đồng trở thành xã đứng tốp đầu của huyện. Đảng bộ và chính quyền địa phương tập trung thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới , đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự tăng trưởng chung. Trên cơ sở rà soát theo tiêu chuẩn và mô hình, xã đã tổng hợp và rút ra 8 tiêu chí chưa đạt để tập trung chỉ đạo, xây dựng lại phương án quy hoạch phát triển nông thôn mới với những chỉ tiêu trọng tâm là : Kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, lấy dịch vụ thương mại, tăng thu nhập là chính.

Phấn đấu đến năm 2015, bình quân thu nhập đầu người đạt 30 - 35 triệu đồng mỗi năm, giảm hộ nghèo xuống dưới 5%. Để đạt được chỉ tiêu trên, xã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Chuyển 7,4 ha đất trồng lúa sang xây dựng khu chăn nuôi tập trung và khu tiểu thủ công nghiệp. Hiện tại, xã đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân nhanh chóng dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát huy truyền thống 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Diễn Đồng nguyện nỗ lực để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.


Thanh Hải