Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa

(Baonghean.vn) Trường Quân sự quân khu 4 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường.

Nội dung diễn tập bao gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng học viên trong thời chiến, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu của Quân khu.

Đơt diễn tập đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra, trực tiếp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu và tổ chức thực hiện chức trách được giao, sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của đội ngũ cán bộ nhà trường.


Nguyễn Đình Hoàng