Diễn tập đồn biên phòng năm 2013

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch diễn tập đồn biên phòng năm 2013, Ngày 12/7/2013, tại huyện Kỳ Sơn, Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An tổ chức diễn tập đồn biên phòng năm 2013. Họp bàn khung diễn tập

Nội dung diễn tập bao gồm 4 vấn đề huấn luyện: Đồn biên phòng Mường Típ xử lý một số tình huống trong bảo vệ biên giới thường xuyên. Chuyển đồn biên phòng Mường Típ từ trạng thái chiến đấu thường xuyên lên trạng thái chiến đấu tăng cường, xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự trong khu vực biên giới. Chuyển đồn biên phòng Mường Típ từ trạng thái chiến đấu tăng cường lên trạng thái chiến đấu cao, xử lý tình huống gây bạo loạn trong khu vực biên giới. Chuyển đồn biên phòng Mường Típ từ trạng thái chiến đấu cao lên trạng thái chiến đấu toàn bộ, xử lý tình huống A3, A4.Diễn tập sử dụng trang thiết bị

 Mục đích cuộc diễn tập là nhằm nâng cao năng lực trình độ, tổ chức chỉ huy của cấp uỷ chỉ huy đồn biên phòng trong thực hành chuyển trạng thái  sẵn sàng chiến đấu, nắm vững quy trình xử lý những tình huống thường gặp trọng thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, qua đó để áp dụng vào thực tế quá trình lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ đồn biên phòng, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng trong tác chiến phòng thủ huyện, rèn luyện khả năng tổ chức hiệp đồng của đội ngũ cán bộ các cấp trong xử lý các tình huống phức tạp xẩy ra trên biên giới. Tiếp tục bổ sung vào các kế hoạch, phương án phòng thủ tác chiến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Hải Thượng (Biên phòng tỉnh)