Điều 4 là ý chí và nguyện vọng của nhân dân

(Baonghean) - Lịch sử đã ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã tạo ra cuộc cách mạng long trời lở đất tháng Tám năm 1945 lật đổ chế độ phong kiến, xóa bỏ  ách nô lệ cai trị của thực dân. Với Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, nhân dân ta – Kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và nhân dân. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc trường kỳ kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau chiến tranh, nước ta bước vào một giai đoạn lịch sử nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng gánh vác sứ mệnh cách mạng, Đảng đã tiếp tục lãnh đạo nhân dân vượt qua một thời kỳ gian khó. Với chủ trương đổi mới, hội nhập và phát triển của Đảng, đất nước ta đã ngày càng phồn vinh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng khẳng định vai trò và vị thế trên trường quốc tế. Có được cuộc sống hòa bình của ngày hôm nay,  chúng ta biết ơn các vị cách mạng tiền bối của Đảng – những người con ưu tú đã không quản ngại hy sinh gian khổ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cao đẹp của Đảng, nhờ đó mà nhân dân ta tin tưởng hòa nhập, theo Đảng trong những phong trào cách mạng phát huy sức mạnh quần chúng rộng lớn.

Trên cơ sở đó, Dự thảo Hiến pháp lần này như đã nêu trong Điều 4:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Chúng ta thấy rằng, Đảng không chỉ có sứ mệnh, vai trò đối với lợi ích toàn dân tộc mà đồng thời phải còn thực hiện tốt Pháp lệnh về mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là trung thành với lợi ích của nhân dân và dân tộc, kế thừa và phát huy nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh. Với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua những khó khăn thử thách, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là mục tiêu phấn đấu, là cương lĩnh rõ ràng mà Đảng đã vạch ra. Tuy nhiên, hiện nay có một số ý kiến muốn xóa bỏ Điều 4 – Hiến pháp, muốn đa nguyên, đa đảng. Chúng ta phải cảnh giác và tỉnh táo xem xét. Thực tế ở một số nước như Thái Lan, Indonesia, Ai Cập… cho thấy sự tranh giành quyền lực, quyền lợi đã dẫn đến bất ổn trên chính trường. Những mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc trong nội bộ các nước đó dẫn tới xung đột, thậm chí thảm kịch đổ máu. Nội chiến do tranh giành chính quyền làm ảnh hưởng đến nền hòa bình, an ninh chính trị, phương hại đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trải qua những giai đoạn lịch sử gian khổ, khó khăn, hơn ai hết nhân dân Việt Nam quý trọng và yêu chuộng nền hòa bình. Chúng ta mong muốn và phấn đấu cho một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân đến với những thắng lợi mới. Để có được niềm tin của nhân dân, đòi hỏi mỗi đảng viên ở bất kỳ vị trí nào cũng phải tự rèn luyện, phấn đấu bằng cách: “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Muốn nói cho dân hiểu thì mình phải cầu thị, phải có kiến thức, có tâm huyết. Làm cho dân tin thì mình phải làm đúng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mỗi đảng viên phải thể hiện vai trò của mình bằng sự cảm hóa, khiêm nhường, bằng sự xem xét tổng thể mục tiêu, ý nghĩa của lời nói, việc làm, nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Giai đoạn hiện nay, trong hòa bình, mọi người được tự do sống và làm việc phục vụ cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, đất nước ta còn nghèo và vẫn còn nhiều kẻ lăm le rắp tâm chống phá, âm mưu xâm chiếm. Chính vì vậy, con thuyền cách mạng vẫn cần có người cầm lái vững vàng thì mới đi đúng hướng và vượt qua gió bão đến bến bờ bình an. Sự lãnh đạo của Đảng như Điều 4 đã khẳng định trong Hiến pháp chính là thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta!

Đinh Thị Lệ Thanh (Phó Chủ tịch HĐND Nghệ An)

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.