Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư đến 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 24/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cơ trên địa bàn. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có đại diện các sở ban, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh hội nghi
 
Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn nhằm đến năm 2020 cơ bản bố trí ổn định cho các hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao về thiên tai, dân cư vùng biên giới Việt- Lào, vùng dặc biệt khó khăn, vùng rừng đặc dụng. Qua đó, ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc phòng.  Theo đề án, từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ bố trí ổn định cho 15.711 hộ, trong đó giai đoạn 2014-2020 bố trí ổn định cho trên 6.100 hộ.
 
Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó GĐ Sở NN&PTNT phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thái Văn Nông - Phó GĐ Sở TN&MTphát biểu
 
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao sở NN & PTNT tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để hoàn chỉnh đề án này; Sở NN & PTNT cần cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng, hoàn thiện đề án. Việc xây dựng đề án quy hoạch bố trí ổn định dân cư cần phù hợp với quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất; đất ở trong quy hoạch cần theo quy định của UBND tỉnh và qũy đất của từng địa phương; Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tranh thủ, huy động các nguồn lực để thực hiện đề án. 
 
Anh Tuấn