Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng

Ngày 8/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 cho một số ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Giao dịch tại Baoviet Bank. (Nguồn: Baoviet Bank)

Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa của một số ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sau khi được chấp thuận điều chỉnh, cụ thể như sau: Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) là 16%; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 16%; Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) là 35%; Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) là 35%; Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) 30%; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) là 30%; Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là 18%; Ngân hàng Nam Á (NamA Bank) là 25%; Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) là 15%; Ngân hàng Quốc tế (VIB) là 20%; Ngân hàng Bảo Việt (Baoviet Bank) là 36%; Ngân hàng Quốc Dân (NCB) là 24%; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là 20%; 

Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia chi nhánh Hà Nội là 30%; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 30%; Ngân hàng thương mại Taipei Fubon chi nhánh Bình Dương là 20%; Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam là 30%; Ngân hàng Korea Exchange Bank chi nhánh Hà Nội là 35%.

Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mức dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2015 của một số ngân hàng nước ngoài, cụ thể: Ngân hàng Kookmin chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 1.950 tỷ đồng; Ngân hàng Woori chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 3.990 tỷ đồng; Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Chi Nhánh ​Thành phố Hồ Chí Minh là 344 tỷ đồng; Ngân hàng DBS Bank Ltd chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 1.050 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại Taipei Fubon chi nhánh Hà Nội là 1.510 tỷ đồng; Ngân Hàng The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd chi Nhánh Thành Phố Hà Nội là 6.895 tỷ đồng; Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China chi nhánh Hà Nội là 4.485 tỷ đồng; Ngân hàng PNP Paribas chi nhánh ​Thành phố Hồ Chí Minh là 5.000 tỷ đồng; Ngân hành Citibank, NA chi nhánh ​Thành phố Hồ Chí Minh là 2.790 tỷ đồng; Ngân hàng Taipei Fubon chi nhánh ​Thành phố Hồ Chí Minh là 2.905 tỷ đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng trên thực hiện việc cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hoạt động tín dụng trong năm 2015./.

Theo Vietnam+