Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 27/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục nghe và cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập Thị xã Hoàng Mai.

 

Phương án thành lập Thị xã (TX) Hoàng Mai trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Hoàng Mai và 9 xã lân cận, gồm: Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang với tổng diện tích tự nhiên gần 17 ngàn ha, dân số 105.105 người, tên gọi là Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 

TX Hoàng Mai được tổ chức thành 11 đơn vị hành chính, gồm 6 phường: Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân, Đại Vinh và 5 xã: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Trang và Quỳnh Liên. TX Hoàng Mai sau khi hình thành sẽ là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, là hạt nhân phát triển của khu vực Đông Bắc tỉnh Nghệ An. Định hướng trong những năm sắp tới, cơ cấu kinh tế của TX là: Công nghiệp – Xây dựng, dịch vụ thương mại và dịch vụ.

 

Sau khi nghe trình bày về phương án thành lập TX Hoàng Mai và ý kiến tán thành Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc kết luận: Đề án cần làm rõ hơn định hướng phát triển kinh tế, xã hội của TX Hoàng Mai cần căn cứ vào quy hoạch vùng kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ; quy hoạch KCN Hoàng Mai, quy hoạch kinh tế xã hội vùng ven biển, quy hoạch kinh tế xã hội của huyện Quỳnh Lưu.


Thành Duy