Điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế trong năm 2015

Các mức giá được điều chỉnh không vượt quá khung giá đã được liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành trước đó.
 
Năm 2015, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện lộ trình xây dựng khung giá tính đủ chi phí các dịch vụ y tế. Chi phí này gồm 7 yếu tố, nhưng hiện nay mới tính 3/7 yếu tố; chưa tính tiền lương, khấu hao nhà cửa, khấu hao trang thiết bị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật.
 
Dự kiến đầu năm 2015, liên Bộ Y tế- Tài chính sẽ ban trước khung giá dịch vụ y tế theo hạng bệnh viện trong toàn quốc. Cụ thể sẽ ban hành mức giá theo 5 hạng bệnh viện: Hạng đặc biệt, hạng 1, 2, 3 và 4. Mức giá này không vượt quá khung giá đã được liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành trước đó.
 
Giá ngày giường sẽ tăng từ 10.000 – 20.000 đồng, tùy theo hạng bệnh viện. Giá các ca phẫu thuật đặc biệt (ghép tạng, mổ tim...) sẽ tăng tối đa 1,52 triệu đồng/1 ca; phẫu luật loại 1 tăng tối đa 660.000 đồng/1 ca; loại 2 là 340.000 đồng/1 ca. Chi phí cho các thủ thuật cũng tính thêm từ 28.500 đồng đến 300.000 đồng/1 ca.
 
Bộ Y tế cũng tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước cho các bệnh viện, sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế nhằm sớm thực hiện được lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
 
Đẩy mạnh việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, tập trung vào việc hỗ trợ người cận nghèo, vào các đối tượng như người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, học sinh sinh viên. Huy động vốn đầu tư xây dựng một số trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu bằng kỹ thuật cao, khuyến khích phát triển bệnh viện tư nhân./.
Theo VOV.VN