Điều tiết các khoản thu, đảm bảo động viên cấp cơ sở

(Baonghean.vn) -  Năm 2012 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách cơ bản ổn định như năm 2011. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cân đối thu, chi, khuyến khích các cấp hoạt động, khai thác nguồn thu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi ngày càng tăng trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.


Cụ thể: Đối với thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu khác của công -thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh của các doanh nghiệp (trừ những đơn vị do Cục Thuế tỉnh trực tiếp thu): Nếu là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Vinh thì thành phố điều tiết ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phốhưởng 50%; các huyện, thị xã khác còn lại: Ngân sách tỉnh 20%, ngân sách thành phố 50%.


Đối với hộ kinh doanh cá thể:thuế GTGT và thu khácThành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò hưởng 50%, ngân sách phường, xã, thị trấn 50%. Các huyện, xã khác còn lại: Để lại 100% cho ngân sách xã phường, thị trấn.


Đối với tiền đất khu đô thị của các huyện, Thành phố Vinh, thị xã: Ngân sách tỉnh 70%; ngân sách huyện, hành phố, thị xã 20%, ngân sáchxã, phường, thị trấn 10%. Điều tiết các khoản thu này về các cấp sẽ giúp xã, phường có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ động một phần kinh phí trong thực hiện nhiệm vụ.


Dự toán thu ngân sách 2012 là 6.080 tỷ đồng, thấp hơn số thu ngân sách 2011. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Kinh tế ngân sáchcủa HĐND tỉnh, ông Võ Viết Thanh thì chỉ tiêu này là rất tích cực trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế năm 2012, hiện đã và đang ảnh hưởng mạnh đến Nghệ An. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa tăng 27% so với ước thực hiện năm 2011. Bởi thu từ tiền sử dụng đất năm 2012 sẽ không thể bằng năm 2011. Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cũng đã đề nghị UBDN tỉnh thận trọng với các khoản thu từ đất đai, nhất là ở các vùng đất lúa trọng điểm của tỉnh, đồng thời có các giải pháp, biện pháp quyết liệt,hiệu quả để thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất của các dự án, các khu đô thị trên địa bàn.


Trân Châu