Đình chỉ hưởng chế độ chính sách đối với ông Trần Quyết Thắng (Thanh Hà)

(Baonghean.vn) - Ngày 4/7/2014, tại Kết luận số 134/KL-TTg, Sở LĐTB&XH đã kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Quyết Thắng - Phó trưởng công an xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. 
 
Theo đó, Phó Trưởng công an xã Thanh Hà, ông Trần Quyết Thắng bị công dân tố cáo không tham gia TNXP, làm hồ sơ thuộc đối tượng TNXP hưởng chế độ thương binh là không đúng. Ngày 21/3/2014, Giám đốc Sở LĐTB&XH đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-LĐTBXH về việc thụ lý giải quyết và thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo; ngày 21/5/2014, ban hành Quyết định số 339/QĐ-SLĐTBXH về việc gia hạn giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Trần Quyết Thắng.
 
Kết luận 134/KL-TTr của Sở LĐTB&XH kết luận nội dung tố cáo đối với Phó Trưởng Công an xã Thanh Hà, ông Trần Quyết Thắng
 
Căn cứ hồ sơ thương tật của ông Trần Quyết Thắng và kết quả xác minh nội dung tố cáo, đối chiếu với Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 và Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM, Giám đốc Sở LĐTB&XH kết luận:
 
1. Hồ sơ thương tật của ông Trần Quyết Thắng được xác lập không đúng quy định tại Thông tư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 6/7/1999 của liên Bộ LĐTB&XH và Trung ương Đoàn TNCSHCM hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, vì: 
 
a. Người làm chứng, bà Tôn Thị Liên không cùng đơn vị với ông Trần Quyết Thắng, không trực tiếp chứng kiến ông Thắng bị thương, không biết ông Thắng có tham gia TNXP hay không, không biết đơn vị nào, có bị thương hay không. Theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, mục I, Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 6/7/1999 thì bà Tôn Thị Liên không đủ điều kiện làm chứng cho ông Thắng.
 
b. Các tài liệu có trong hồ sơ thương tật của ông Thắng có nội dung ghi ngày tháng năm nhập ngũ và xuất ngũ không trùng khớp như: Giấy chứng nhận bị thương số 89 CN/TĐ ngày 19/2/2003 ghi nhập ngũ từ  ngày 12/6/1976 đến ngày 30/6/1975; Đơn xin khám thương tật của ông Trần Quyết Thắng ghi nhập ngũ ngày 12/6/1972, xuất ngũ ngày 30/6/1972; Bản khai quá trình công tác của cựu TNXP của ông Trần Quyết Thắng ghi nhập ngũ ngày 12/6/1972, xuất ngũ ngày 30/6/1975. 
 
Qua 2 lần giải trình của ông Thắng đối với Đoàn xác minh thì không trùng khớp với nhau về thời gian nhập ngũ, xuất ngũ và thời gian điều trị khi bị thương.
 
c. Năm 2001, ông Trần Quyết Thắng lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh thì bà Phan Thị Loan (người làm chứng thứ hai - PV) còn sống (bà Loan chết năm 2008) nhưng ông Thắng không đưa cho bản thân bà Loan viết vào "Giấy chứng nhận trường hợp bị thương" và "Tờ khai người làm chứng" mà nhờ bà Lê Thị Quý viết hộ là không hợp lệ và không đúng với quy định của Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM.
 
2. Những người làm chứng mà ông Thắng cung cấp (sau khi có đơn tố cáo) đều không đi TNXP, không chứng kiến ông Thắng bị thương khi làm nhiệm vụ nên không có cơ sở để chứng minh ông Trần Quyết Thắng có đi TNXP và có bị thương.
 
3. Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An thẩm định hồ sơ không chặt chẽ khi cấp giấy chứng nhận bị thương số 89 CN/TĐ ngày 19/2/2003 cho ông Trần Quyết Thắng dẫn đến ghi ngày tháng năm tham gia TNXP của ông Thắng trong giấy chứng nhận bị thương không đúng so với các giấy tờ do ông Thắng và người làm chứng khai trong hồ sơ.
 
Như vậy, đơn tố cáo của công dân là có cơ sở, ông Trần Quyết Thắng không đủ điều kiện để hưởng chế độ người hưởng chính sách như thương binh theo Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 6/7/1999 của liên Bộ LĐTB&XH và Trung ương Đoàn TNCSHCM.
 
- Giao Phòng Người có công tham mưu Giám đốc Sở LĐTB&XH ban hành Quyết định đình chỉ chế độ người hưởng chính sách như thương binh đối với ông Trần Quyết Thắng từ ngày 1/7/2014. Tính toán số tiền phải truy thu mà ông Thắng hưởng sai chế độ từ ngày 1/3/2003 đến ngày 30/6/2014.
 
- Giao Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương truy thu số tiền hưởng sai quy định của ông Thắng nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh của ông Thắng nộp về Sở LĐTB&XH trước ngày 20/7/2014.
 
Xung quanh vụ việc liên quan đến ông Trần Quyết Thắng - Phó Trưởng công an xã Thanh Hà, từ ngày 3/6/2014, Báo Nghệ An đã đăng tải bài viết: "Có hay không việc khai man hồ sơ TNXP của Phó Trưởng công an xã Thanh Hà - Cần nhanh chóng làm rõ vấn đề".
 
Hà Giang