Đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo của công dân

(Baonghean) - Xét đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Quang, trú tại nhà số 64, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đề ngày 25/9/2014 về việc xin rút đơn tố cáo đối với HTX Bình Vinh bán khu đất tại số 24, đường Lê Lợi, TP. Vinh trái quy định của pháp luật; các báo cáo của đoàn thanh tra liên ngành được thành lập tại Quyết định số 5772/QĐ.UBND.KT ngày 4/2/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Báo cáo ngày 20/3/2014 và báo cáo ngày 25/7/2014). Ngày 2/10/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 7284/UBND-KT về việc đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
 
Kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra liên ngành được thành lập tại Quyết định số 5772/QĐ.UBND.KT cho thấy nội dung ông Nguyễn Văn Quang tố cáo HTX Bình Vinh bán khu đất tại số 24, đường Lê Lợi, TP. Vinh cho Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hải trái quy định là thiếu căn cứ pháp luật. Tại đơn đề ngày 25/9/2014 của ông Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận nội dung tố cáo là không đủ căn cứ và xin rút đơn tố cáo. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Quang theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 06/013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.
 
UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.
 
UBND tỉnh Nghệ An