Đình Thạch Động đón nhận Bằng di tích văn hóa cấp tỉnh

(Baonghean.vn)-Sáng 14/2, xã Quỳnh Thạch tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Thạch Động.

Đình làng Thạch Động là nơi thờ các vị phúc thần đã có công với nước như: Cao Sơn, Cao Các, Vũ Phạm Khải, Tứ Vị Thánh Nương, Bà chúa Nương Nương và Tứ tính Triệu cơ... Đình Thạch Động có kết cấu hình chữ khẩu gồm: Đình thượng 3 gian để thờ cúng, đình hạ 5 gian để sinh hoạt bàn việc làng, việc nước; giữa đình thượng và đình hạ có sân lát bằng gạch đất nung; hai bên có 2 nhà tả vu và hữu vu. Trong khuôn viên của đình có một giếng nước quanh năm không cạn, nước ngọt và xanh biếc.

Đại diện lãnh đạo Sở văn hóa thể thao và du lịch trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Thạch Động cho xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã trao Bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử, công nhận Đình Thạch Động là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

 Việt Hùng