Đô Lương: 100% chi bộ trường học có báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đô Lương có90 chi b trường hc, trong đó có 33 chi b trường mm non, 35 chi b tiu hc và 22 chi b THCS. Thc hin Công văn ch đạo ca Huyn y v vic mi chi b trường hc phi có mt s báo Ngh An để làm tài liu sinh hot, đến nay Đô Lương đã có 90/90 chi b trường hc có báo đảng Ngh An.


Đ.P