Đô Lương: Giải ngân 528 tỷ đồng phát triển sản xuất

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghi định 55/CP về tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đến nay huyện Đô Lương có 5.205 hộ dân được vay vốn với với số tiền  528 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn TN lồng ghép việc tuyên tryền, tập huấn sâu rộng đến người dân. Cùng với đó, ngân hàng NN&PTNT huyện tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh.

Chủ trang trại Thanh Đức ở Thuận Sơn được vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi vịt trời

Do Nghị định 55/CP mở rộng phạm vị, đối tượng cho vay vốn nên từ ngày 25/7/2015, Ngân hàng NN & PTNT Đô Lương bắt đầu triển khai Nghị định 55/CP, đến nay có 5.205 hộ dân được vay vốn với với số tiền  528 tỷ đồng.

Gia đình anh Cao Tiến Sơn ở xã Lam Sơn vay vốn ngân hàng đầu tư mô hình nuôi lợn rừng.
Người dân đến giao dịch vay tiền đầu tư sản xuất tại Phòng giao dịch Ngân hàng NN& PTNT Bạch Ngọc - Đô Lương

Nhờ giải ngân kịp thời, ở xã Đại Sơn có 1.300 hộ (vay 120 tỷ đồng), đầu tư phát triến chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Nhiều hộ dân xã Giang Sơn Đông, Thuận Sơn, Lam Sơn... vay vốn đầu tư vào làm kinh tế trang trại kết hợp trồng rừng, từng bước phát huy hiệu quả vốn vay.

Hoàng Vĩnh