Đô Lương: Nhiều công chức chưa chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra tại các xã Thịnh Sơn, Văn Sơn và các phòng chuyên môn của UBND huyện Đô Lương, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều hạn chế trong quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở... Đoàn kiến nghị UBND huyện Đô Lương sớm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong thời gian tới.

Chiều 18/6, Đoàn kiểm tra công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại huyện Đô Lương. 

Đô Lương là địa phương được đánh giá thực hiện khá tốt chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Công tác quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, xã thực hiện đầy đủ. UBND huyện thực hiện nghiêm và ban hành các văn bản kiểm tra, chỉ đạo các thông báo kết luận trước đây.

UBND xã Thịnh Sơn ban hành quy định thời gian làm việc trái với quy định của Chính phủ.
Hơn 14h chiều nhưng nhiều cán bộ, công chức xã Thịnh Sơn mới đến trụ sở UBND xã làm việc.
Nhiều cán bộ, công chức xã Văn Sơn vắng không có lý do.
Chủ tịch UBND xã Văn Sơn giải trình một số nội dung mà đoàn kiểm tra quan tâm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các xã Thịnh Sơn, Văn Sơn, đoàn nhận thấy nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các xã chưa ban hành được quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức một cách rõ ràng. Nhiều cán bộ, công chức vắng mặt không có lý do. Chương trình công tác tháng, tuần của các xã chưa được thể hiện rõ. Tại các xã chưa niêm yết các thủ tục hồ sơ hành chính nhà nước tại bộ phận một cửa, chưa có phương án bố trí người trực đầy đủ. 

Về quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp là chưa tốt, nhiều công chức chưa đeo thẻ, chưa có biển hiệu chức danh. Đảng ủy xã Thịnh Sơn ban hành quy định thời gian làm việc trái với quy định của Chính phủ. Trụ sở UBND xã chưa treo biển Quốc huy đúng quy định.

Tại các phòng chuyên môn của UBND huyện số công chức vắng mặt nhiều. Nhiều cán bộ chưa thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở.

Kiểm tra quân số tại các phòng chuyên môn của UBND huyện Đô Lương cho thấy, nhiều cán bộ không thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở.
Số lượng cán bộ vắng mặt qua kiểm tra tại các phòng chuyên môn của UBND huyện Đô Lương là tương đối nhiều.

Tại buổi làm việc với UBND huyện, đồng chí Cao Cự Tân, Chánh thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động kỷ cương hành chính nhà nước tại các xã và phòng chuyên môn. UBND huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, chuyển biến hành vi và nâng cao trách nhiệm cho cán bô, công chức trên địa bàn huyện.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cảm ơn và ghi nhận những nội dung của đoàn kiểm tra. Tiếp thu ý kiến của đoàn, UBND huyện sẽ rà soát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các xã và phòng chuyên môn. Về những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra, UBND huyện sẽ khắc phục kịp thời. 

Phạm Bằng