Đô Lương phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2014

(Baonghean.vn) - Chiều 21/1, huyện Đô Lương tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và phát động thi đua năm 2014.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trương Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Văn Hán, Chủ tịch UB MTTQ huyện

Thực hiện lời dạy thi đua yêu nước của Bác Hồ và thiết thực kỷ niệm 50 năm thành lập huyện, năm 2013 huyện Đô Lương đã phát động và tạo phong trào thi đua lao động sản xuất rộng khắp trên các lĩnh vực. Huyện đã hoàn thành 24/27 chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2013; các phong trào thi đua như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điển đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng Nông thôn mới thu được những thành công đáng khích lệ; sản lượng cây có hạt đạt 94.466 tấn, tăng 73 tấn so với năm 2012, tổng đàn gia súc gia cầm tăng; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 30,46 triệu đồng, tăng 4,6 triệu so với năm 2012. Công nghiệp, tiểu thủ công và xây dựng cơ bản tiếp tục tạo được chuyển biến mới khi tranh thủ được đầu tư của cấp trên, cân đối ngân sách địa phương để tiếp tục đầu tư hoàn thành cho các công trình trọng điểm đang đầu tư dở dang, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,09%…

Trao cờ dẫn đầu Phong trào thi đua toàn diện cho 3 tập thể tiêu biểu

Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững ở vị trí tốp đầu của tỉnh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư có chuyển biến; phong trào thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh ở khắp các ngành, địa phương; tích cực triển khai phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng có công; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng có nhiều chuyển biến ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại diện Huyện ủy, UBND huyện và UBMTTQ huyện ký giao ước thi đua

Trên cơ sở đánh giá kết quả phong trào thi đua toàn diện năm 2013, rút kinh nghiệm từ những đơn vị thành công và chưa đạt chỉ tiêu huyện đã mạnh dạn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời, tổ chức phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải