Đô Lương triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 18/9, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho đội ngũ cán bộ chủ trì từ huyện đến xã.

Toàn cảnh hội nghị.


         Hội nghị đã quán triệt nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để từ đó nâng cao trách nhiệm thống nhất hành động trong từng cấp, từng ngành và của cán bộ, công chức, viên chức. Trước mắt, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức./

Hữu Hoàn