Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Bắc làm việc tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 2/10/2014,  ông Lữ Minh Dậu, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại huyện Tương Dương. 
 
 
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Tương Dương báo cáo tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và kết quả thực hiện Đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người giai đoạn 2010 - 2014. Thời gian qua Huyện Tương Dương đã thu hút được trên 200 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa ưu tiên đầu tư các cơ sở hạ tầng; chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, giữ gìn bản sắc dân tộc; Tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới được gữ vững, kiềm chế di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép, tệ nạn ma túy. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. 

Huyện Tương Dương cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác một số khó khăn vướng mắc trong việc bố trí việc làm cho các em học cử tuyển; kiến nghị kéo dài đề án phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người.
 
Ông Lữ Minh Dậu đánh giá cao những nỗ lực của huyện Tương Dương trong việc giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới cũng như thực hiện tốt các chính sách dân tộc; đồng thời lưu ý với huyện một số vấn đề, như chú ý đến vấn đề bố trí cán bộ người dân tộc trong các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp đảm bảo cơ cấu hợp lý; xây dựng mỗi quan hệ đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc thiểu số trong vùng. Đồng chí ghi nhận tất cả các kiến nghị, đề xuất của huyện để báo cáo với các Bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết trong thời gian tới.
 
Trước đó đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, thăm khu tái định cư của người dân tộc Ơ Đu, bản Văng Môn, xã Nga My, thăm và tặng quà Trường Mầm non và Trường tiểu học Nga My.
 
Thanh Ngọc