Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 324

(Baonghean) - Ngày 30/7, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác về kiểm tra Sư đoàn 324. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền - Phó Tham mưu trưởng Quân khu.
 
Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324 đón đoàn công tác tại sở chỉ huy Sư đoàn.
 
Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra các mặt công tác trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đồng thời qua các ý kiến nhận xét của các thành viên trong đoàn công tác. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh biểu dương kết quả các mặt công tác tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, xây dựng lực lượng, quy hoạch trường bắn, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp…
 
Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng phân tích, chỉ rõ những mặt còn hạn chế; đồng thời, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trong thời gian tới tiếp tục xây dựng nền nếp chính quy và các mặt công tác khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tiếp tục củng cố thao trường, bãi tập huấn luyện ở các đơn vị, đồng thời cần giá dục thêm về truyền thống của Đảng, nhà nước, quân đội, và đơn vị, tiếp tục nâng cao trình độ công tác huấn luyện, sắn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật…
Hà Hữu Tân
HT: 5NK  3039 - Đô Lương