Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc sử dụng thiết bị tại Trường tiểu học Diễn Hồng

(Baonghean.vn) - Chiều nay 15/1, Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Văn Tấn – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát thực tế sử dụng thiết bị giáo dục tại Trường Tiểu học Diễn Hồng (Diễn Châu). Cùng tham gia có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Trường Tiểu học Diễn Hồng có 29 lớp học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học theo danh mục của Bộ. Ngoài các thiết bị phục vụ cho các môn như nhạc – họa, ngoại ngữ, kỹ thuật, đạo đức.... được đặt tại phòng thư viện chung thì ở mỗi phòng học đều được trang bị một tủ đựng đồ dùng học tập. Tỷ lệ tiết học sử dụng thiết bị giáo dục từ 93 – 98%, trong đó khối lớp 1 tỷ lệ sử dụng cao nhất. Ý thức sử dụng thiết bị giáo dục của giáo viên thường xuyên và thành thạo, phù hợp với từng bài dạy của tiết học.Đồng chí Phạm Văn Tấn đang troa đổi với hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Hồng.Đoàn giám sát việc quản lý thiết bị dạy học tại thư viện Trường tiểu học Diễn Hồng.
 
Nhà trường cũng đã khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học  với 80 – 100 đồ dùng/năm; tổ chức thi đồ dùng dạy học cấp trường, những đồ dùng có giá trị sử dụng lâu dài thì nhà trường sẽ mua lại của giáo viên. Hàng năm vào cuối năm học, nhà trường đều tiến hành kiểm kê đồ dùng, thiết bị dạy học, trên cơ sở đó thải loại những đồ dùng hư hỏng, xuống cấp, đồng thời bổ sung thiết bị cho năm học mới.
 
Tuy nhiên, năng lực bảo quản cũng như việc ứng dụng thực hành thiết bị dạy học của giáo viên còn hạn chế, nhất là phần lắp ghép bộ môn kỷ thuật. Khả năng đáp ứng thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ còn bất cập so với yêu cầu đặt ra.
 
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phạm Văn Tấn hứa sẽ nắm bắt đầy đủ thông tin và tiếp nhận toàn bộ ý kiến kiến nghị của nhà trường để gửi đến các cấp, các ngành quan tâm giải quyết trong thời gian tới.


Minh Chi