Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thành phố Vinh chủ động, quyết liệt kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ

(Baonghean.vn) - Thành phố cần chủ động, quyết liệt kiến nghị để tỉnh có cơ sở thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, xáo trộn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Nỗ lực đầu tư hạ tầng

Thành phố Vinh kiến nghị tỉnh cần Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác quy hoạch tại thành phố Vinh Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, sáng 14/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, triển khai thực hiện Luật quy hoạch năm 2017, thời gian quan, thành phố chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh hoàn thiện, tích hợp 49 nội dung của thành phố Vinh vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đề xuất phương án phát triển thành phố, xác định các khâu đột phá, trụ cột phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, phương án mở rộng không gian đô thị đã được xác định trong Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 827/QĐ-TTg, Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Song song với đó, thành phố cũng đã phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh phệ duyệt quy hoạch phân khu 25 phường, xã theo quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cảng hàng không Vinh; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò... Thành phố cũng tập trung lập và nâng cao chất lượng các quy hoạch thuộc thẩm quyền, như quy hoạch chia lô đất ở dân cư phục vụ giao đất, đấu giá đất, tái định cư, giải quyết các khu tập thể cũ; quy hoạch các thiết chế văn hóa, công trình công cộng, giáo dục cấp phường… Gắn với lập quy hoạch, thành phố cũng thu hút các nguồn lực triển khai quy hoạch liên quan đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, các khu dân cư mới…; tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về xây dựng đô thị. Tại cuộc làm việc, các thành viên tham gia cuộc làm việc nêu ra một số vấn đề để thành phố tiếp tục quan tâm. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là giữ vững khung định hướng không gian phát triển đô thị, hạn chế điều chỉnh quy hoạch. Quan tâm xây dựng quy hoạch sử dụng đất chất lượng, đảm bảo tỷ lệ thực hiện đạt cao; đồng thời đồng bộ với định hướng phát triển đô thị thành phố Vinh thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ . Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự chủ động của thành phố trong việc lập và phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện các quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017.
Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, sáng 14/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa 

Tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, thời gian qua, thành phố chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh hoàn thiện, tích hợp 49 nội dung của thành phố Vinh vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó đề xuất phương án phát triển thành phố, xác định các khâu đột phá, trụ cột phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, phương án mở rộng không gian đô thị đã được xác định trong Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 827/QĐ-TTg, Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, thành phố Vinh cũng đã phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu 25 phường, xã theo quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Cảng hàng không Vinh; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên Đại lộ Vinh -Cửa Lò...

Thành phố cũng tập trung lập và nâng cao chất lượng các quy hoạch thuộc thẩm quyền, như quy hoạch chia lô đất ở dân cư phục vụ giao đất, đấu giá đất, tái định cư, giải quyết các khu tập thể cũ; quy hoạch các thiết chế văn hóa, công trình công cộng, giáo dục cấp phường…

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với lập quy hoạch, thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực triển khai quy hoạch đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, các khu dân cư mới…; tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về xây dựng đô thị.

Tại cuộc làm việc, các thành viên tham gia cuộc làm việc nêu ra một số vấn đề để thành phố tiếp tục quan tâm. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là giữ vững khung định hướng không gian phát triển đô thị, hạn chế điều chỉnh quy hoạch.

Quan tâm xây dựng quy hoạch sử dụng đất chất lượng, đảm bảo tỷ lệ thực hiện đạt cao; đồng thời đồng bộ với định hướng phát triển đô thị thành phố Vinh thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự chủ động của thành phố trong việc lập và phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện các quy hoạch theo Luật Quy hoạch 2017.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa thành phố xứng tầm đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có lĩnh vực quy hoạch; đồng thời tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành trong tham mưu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến các quy hoạch đã được phê duyệt (trong đó có quy hoạch phân khu 25 phường, xã) cần quan tâm cắm mốc quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch, tránh việc điều chỉnh quá nhiều và khi điều chỉnh cần chú trọng giữ đúng định hướng không gian đô thị.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai đầu tư hạ tầng đô thị. Ảnh: Mai Hoa
Thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai đầu tư hạ tầng đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố cần đẩy nhanh các bước, sớm trình tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và công bố công khai quy hoạch, đồng thời chủ động kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, xáo trộn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trong quá trình lập quy hoạch đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai theo các quy định của Luật Quy hoạch.

Quan tâm, bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư trong thực hiện quy hoạch, huy động các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn tài trợ phục vụ cho công tác quy hoạch.

Tin mới

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ngày 7/6, các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có buổi tiếp xúc với cử tri 5 xã: Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh và Tiến Thủy.
Ngoại trưởng Đức: Nhiều người hỏi 'Ukraine nằm ở đâu'

Ngoại trưởng Đức: Nhiều người hỏi 'Ukraine nằm ở đâu'

(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thừa nhận, nhiều quốc gia trên thế giới không cùng quan điểm với phương Tây về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, bà thậm chí còn bị đặt câu hỏi Ukraine nằm ở đâu trong các chuyến thăm ngoại giao của mình.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số qua tổng đài

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số qua tổng đài

(Baonghean.vn) - Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn, tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VssID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là tài khoản VssID).
Đại hội Công đoàn huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra nhiều giải pháp đảm bảo lợi ích người lao động

Đại hội Công đoàn huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra nhiều giải pháp đảm bảo lợi ích người lao động

(Baonghean.vn) - Ngày 6 và 7/6, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội Công đoàn lần X nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 186 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên công đoàn thuộc 121 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.
Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai ra quân hưởng ứng Tháng Phòng, chống ma túy

(Baonghean.vn) - Theo Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang, nếu các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân thị xã Hoàng Mai cùng chung tay góp sức, cùng thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì thị xã Hoàng Mai sẽ ngăn chặn và dần đẩy lùi được tệ nạn ma túy.
Xây dựng huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững

Xây dựng huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023), huyện đã triển khai phong trào thi đua “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp”, qua đó, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.
BPTV công bố giải Bình Phước marathon lần thứ I, năm 2023

BPTV công bố giải Bình Phước marathon lần thứ I, năm 2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao và tìm kiếm, phát triển tài năng cho môn điền kinh nước nhà, đồng thời tạo cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) tổ chức giải Bình Phước marathon lần thứ I, năm 2023.
Câu chuyện về người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Câu chuyện về người phụ nữ giàu lòng nhân ái

(Baonghean.vn) - Năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương, đó là lời khen mà nhiều người dành cho chị Nguyễn Thị Hồng - hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.