Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thành phố Vinh chủ động, quyết liệt kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Thành phố cần chủ động, quyết liệt kiến nghị để tỉnh có cơ sở thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, xáo trộn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Nỗ lực đầu tư hạ tầng

Thành phố Vinh kiến nghị tỉnh cần Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác quy hoạch tại thành phố Vinh Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, sáng 14/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, triển khai thực hiện Luật quy hoạch năm 2017, thời gian quan, thành phố chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh hoàn thiện, tích hợp 49 nội dung của thành phố Vinh vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đề xuất phương án phát triển thành phố, xác định các khâu đột phá, trụ cột phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, phương án mở rộng không gian đô thị đã được xác định trong Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 827/QĐ-TTg, Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Song song với đó, thành phố cũng đã phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh phệ duyệt quy hoạch phân khu 25 phường, xã theo quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cảng hàng không Vinh; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò... Thành phố cũng tập trung lập và nâng cao chất lượng các quy hoạch thuộc thẩm quyền, như quy hoạch chia lô đất ở dân cư phục vụ giao đất, đấu giá đất, tái định cư, giải quyết các khu tập thể cũ; quy hoạch các thiết chế văn hóa, công trình công cộng, giáo dục cấp phường… Gắn với lập quy hoạch, thành phố cũng thu hút các nguồn lực triển khai quy hoạch liên quan đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, các khu dân cư mới…; tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về xây dựng đô thị. Tại cuộc làm việc, các thành viên tham gia cuộc làm việc nêu ra một số vấn đề để thành phố tiếp tục quan tâm. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là giữ vững khung định hướng không gian phát triển đô thị, hạn chế điều chỉnh quy hoạch. Quan tâm xây dựng quy hoạch sử dụng đất chất lượng, đảm bảo tỷ lệ thực hiện đạt cao; đồng thời đồng bộ với định hướng phát triển đô thị thành phố Vinh thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ . Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự chủ động của thành phố trong việc lập và phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện các quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017.
Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, sáng 14/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa 

Tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, thời gian qua, thành phố chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh hoàn thiện, tích hợp 49 nội dung của thành phố Vinh vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó đề xuất phương án phát triển thành phố, xác định các khâu đột phá, trụ cột phát triển và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, phương án mở rộng không gian đô thị đã được xác định trong Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 827/QĐ-TTg, Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, thành phố Vinh cũng đã phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu 25 phường, xã theo quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Cảng hàng không Vinh; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hai bên Đại lộ Vinh -Cửa Lò...

Thành phố cũng tập trung lập và nâng cao chất lượng các quy hoạch thuộc thẩm quyền, như quy hoạch chia lô đất ở dân cư phục vụ giao đất, đấu giá đất, tái định cư, giải quyết các khu tập thể cũ; quy hoạch các thiết chế văn hóa, công trình công cộng, giáo dục cấp phường…

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với lập quy hoạch, thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực triển khai quy hoạch đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, các khu dân cư mới…; tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về xây dựng đô thị.

Tại cuộc làm việc, các thành viên tham gia cuộc làm việc nêu ra một số vấn đề để thành phố tiếp tục quan tâm. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là giữ vững khung định hướng không gian phát triển đô thị, hạn chế điều chỉnh quy hoạch.

Quan tâm xây dựng quy hoạch sử dụng đất chất lượng, đảm bảo tỷ lệ thực hiện đạt cao; đồng thời đồng bộ với định hướng phát triển đô thị thành phố Vinh thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự chủ động của thành phố trong việc lập và phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện các quy hoạch theo Luật Quy hoạch 2017.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa thành phố xứng tầm đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có lĩnh vực quy hoạch; đồng thời tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành trong tham mưu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến các quy hoạch đã được phê duyệt (trong đó có quy hoạch phân khu 25 phường, xã) cần quan tâm cắm mốc quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch, tránh việc điều chỉnh quá nhiều và khi điều chỉnh cần chú trọng giữ đúng định hướng không gian đô thị.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai đầu tư hạ tầng đô thị. Ảnh: Mai Hoa
Thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai đầu tư hạ tầng đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố cần đẩy nhanh các bước, sớm trình tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và công bố công khai quy hoạch, đồng thời chủ động kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, xáo trộn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trong quá trình lập quy hoạch đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai theo các quy định của Luật Quy hoạch.

Quan tâm, bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư trong thực hiện quy hoạch, huy động các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn tài trợ phục vụ cho công tác quy hoạch.

Tin mới

Tổng thống Putin đã đi đủ xa trong cuộc chiến với Ukraine?

Tổng thống Putin đã đi đủ xa trong cuộc chiến với Ukraine?

(Baonghean.vn) - Một nghị sĩ Nga theo đường lối cứng rắn bình luận, việc rút lui quân sẽ chỉ là một bước lùi nhỏ. Khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, Nga và Liên Xô đã phải hứng chịu những thất bại khủng khiếp nhất trên chiến trường, nhưng Hồng quân Liên Xô đã kết thúc Thế chiến 2 ở Berlin. Vì vậy, có thể chiến dịch này cũng sẽ kết thúc như thế - có lẽ ngay tại đó, ở Berlin chăng?”.
Nghệ An: Toàn cảnh ngập lụt do hoàn lưu bão số 4

Nghệ An: Toàn cảnh ngập lụt do hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những ngày qua. Mưa lũ đã khiến 6 người chết và mất tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc; hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn ha hoa màu bị ngập. Nhiều địa phương như; Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hoàng Mai... bị ngập sâu; nhiều tuyến đường bị sạt lở; nhiều xã đang bị chia cắt.
Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đặt ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên và tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục”.
Xót thương hoàn cảnh 3 anh em có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi

Xót thương hoàn cảnh 3 anh em có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Chỉ trong một buổi chiều, cả bố và mẹ đều đột ngột lìa xa cõi đời. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 anh em Nguyễn Quốc Anh (SN 2011), Nguyễn Ty Hy (SN 2015) và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 2016). Giờ đây, 3 đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào ông bà nội khó khăn, đau yếu ở xóm 12, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc).
Thanh Chương

Nhiều làng mạc của Thanh Chương vẫn ngập chìm trong nước

(Baonghean.vn) - Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thanh Chương, trong đó nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng 30/9, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn.
Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) -  Đến sáng nay 30/9, người dân các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn và thị trấn Cầu Giát... thuộc huyện Quỳnh Lưu vẫn chìm trong cảnh ngập lụt. Các đoàn cứu trợ đã tổ chức thành nhiều nhóm lội nước vào từng hộ dân để cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc men.. cho bà con.
Nắng ấm

Nắng ấm

(Baonghean.vn) -  Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn giúp học sinh mặc áo ấm được các nhà hảo tâm gửi trao tặng dịp giáp Tết Nguyên đán.
Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ gần 20 ngày của V.League là thời gian vàng để thầy trò Huy Hoàng có thể tìm ra chìa khoá để giành chiến thắng. Với hàng loạt những giải pháp, sáng kiến mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã xây dựng cho các cầu thủ, 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh tại Vòng 17 V.League 2022 trong trận gặp Viettel.