Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với các sở, ngành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Baonghean.vn) - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung đề nghị các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị.

Chiều 22/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với các Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

a
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

TIẾT KIỆM NHIỀU LĨNH VỰC

Trong những năm qua, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và giai đoạn. Công tác tham mưu điều hành tài chính ngân sách của tỉnh hiệu quả đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Sở đã thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên; tiết kiệm nguồn kinh phí tự chủ: 2,135 tỷ đồng chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN, mua sắm tài sản công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán, đến thực hiện dự toán và quyết toán NSNN.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Đậu Thị Minh Loan báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Giám đốc Sở Tài chính Đậu Thị Minh Loan báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Trong giai đoạn 2016-2021, Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính trực thuộc Sở đã thực hiện 35 gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cho 241 đơn vị, với tổng giá trị 206,83 tỷ đồng, tiết kiệm 25,545 tỷ đồng.

Việc đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định tạo điều kiện cho các đơn vị bố trí sử dụng biên chế và quản lý chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để cố gắng tạo nguồn tăng thu nhập, góp phần cải thiện một phần đời sống của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị mình.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016 - 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiết kiệm được 10% chi thường xuyên; kinh phí tiết kiệm (từ nguồn kinh phí giao tự chủ của các đơn vị (33 đơn vị) trong giai đoạn 2016-2019 được 9 tỷ 592 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý một quỹ tài chính ngoài NSNN đó là Quỹ bảo vệ phát triển rừng đi vào hoạt động từ năm 2012, việc quản lý thu - chi nguồn quỹ được tuân thủ các quy định, công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Việc sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp tạo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; sau khi sắp xếp, đổi mới các tồn tại, vướng mắc về đất đai cơ bản được giải quyết, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị khá tích cực và chủ động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Cùng đó, Sở đã thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn NSNN các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình mục tiêu hiệu quả. Việc sáp nhập, tinh giản bộ máy góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Quế Sự báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Quế Sự báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê
QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Với sự quyết liệt, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, trong giai đoạn 2016-2021, Ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn.

Hiện tại, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn được đảm bảo; một số công trình, dự án của ngành được đưa vào khai thác đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Giai đoạn 2016-2021, Sở tiết kiệm được 603,115 tỷ đồng từ công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Từ năm 2016-2021 đã đấu thầu thành công 456/456 gói thầu, tổng giá trị 3.777,47 tỷ đồng/giá trúng thầu 3.758,78 tỷ đồng, tiết kiệm 18,69 tỷ đồng.

Việc đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định tạo điều kiện cho Sở và các đơn vị trực thuộc Sở bố trí sử dụng biên chế và quản lý chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để tạo nguồn tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung  biểu dương các sở đã chú trọng việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện công tác thực hành, tiết kiệm.

Đồng thời đề nghị các sở cần tiếp tục quan tâm tiết kiệm trong cơ quan đơn vị đến lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình.  

Đối với Sở Tài chính cần quan tâm việc quản lý sử dụng ngân sách; việc xây dựng dự thu toán ngân sách hàng năm bám sát kế hoạch của Bộ Tài chính và bao quát các khoản thu; quan tâm giao quyền tự chủ đối với đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp; xử lý về cổ phần hóa, cho thuê tài sản công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; công tác mua sắm tài sản chung.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị quan tâm hơn đến quản lý tài sản của các đơn vị. Tích cực giải ngân đối với công trình giải ngân thấp. Sở cần lưu ý công tác sắp xếp các nông lâm trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hiệu quả; quan tâm chương trình nước sạch nông thôn.

Đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị Sở Giao thông Vận tải cần quan tâm quản lý chất lượng và chú trọng bảo trì các công trình./.

tin mới

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.