Đoàn H15: Giúp địa phương hơn 400 ngày công làm giao thông thuỷ lợi

(Baonghean) - Thực hiện chiến dịch ra quân làm thuỷ lợi, Đoàn H15 (Binh chủng Tăng - Thiết giáp), trong thời gian 2 ngày, hơn 200 cán bộ chiến sỹ của đoàn H15 đã tiến hành tu sửa, nạo vét, khơi thông kênh mương, tu sửa đường giao thông tại xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu).
 
Ngoài nạo vét, khơi thông hơn 1 km kênh chính xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu), cán bộ chiến sỹ của Đoàn H15 đã đào đắp, tu sửa đoạn đường từ đơn vị ra ngã ba Tuần với chiều dài 2 km.
 
Hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp của cán bộ chiến sỹ, tăng cường tình đoàn kết quân dân khu vực đóng quân.


Hùng Phong