Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa phong trào thi đua lên tầm cao mới

(Baonghean) - Trích phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước của đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy.
 
...Cách đây 67 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc trước quốc dân đồng bào. Người đã chỉ rõ: “Mục đích của thi đua ái quốc là “diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm"; “thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo tư tưởng của Người, phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển, trở thành động lực quan trọng, góp phần làm nên những thắng lợi vô cùng to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Hồ Đức Phớc
Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An có nhiều bước tiến mới, nhiều phong trào thi đua đã trở thành động lực, tạo sức mạnh to lớn, thúc đẩy sáng tạo, xuất hiện nhiều cách làm, sáng kiến mới, nhiều tấm gương dũng cảm... góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lao động, sản xuất ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị... Từ các phong trào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều chiến sỹ thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.
 
5 năm qua, toàn tỉnh đã có 9 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 5 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 958 trường hợp được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 128 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh... Ngoài ra còn có nhiều tập thể, cá nhân khác được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành khen thưởng. Đằng sau mỗi tấm gương thi đua là tấm lòng yêu quê hương sâu nặng, một nghĩa tình tương thân, tương ái với đồng bào, đồng chí; một quyết tâm làm giàu cho bản thân, cho quê hương, đất nước; một ý chí vươn lên nắm bắt những hiểu biết mới về khoa học, kỹ thuật và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Nổi lên trong phong trào thi đua lao động, sản xuất đã có nhiều điển hình tiên tiến được trao các giải thưởng, khẳng định thương hiệu và chất lượng như: Nhà máy Granite Trung Đô, Công ty CP thực phẩm sữa TH, Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp... 
Sản xuất thép trong Nhà máy Tôn Hoa Sen (KKT Đông Nam). Ảnh: h.v
222 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội lần này là những bông hoa đẹp, là những tấm gương lấp lánh gắn thêm vào lá cờ truyền thống của tỉnh nhà, là hạt nhân nòng cốt để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn. Những tấm gương sáng đó là những cán bộ công chức, thầy giáo, cô giáo, những em học sinh, những trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, cựu chiến binh, chiến sỹ lực lượng vũ trang, y, bác sỹ... đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo góp phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương... và còn rất nhiều những tấm gương sáng, những nghĩa cử hết sức cao đẹp, những việc làm có ý nghĩa khác.
 
5 năm qua, với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và với phương châm "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh được triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư ngày càng được phát huy và đạt kết quả tốt. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, làm cho diện mạo Nghệ An có nhiều đổi mới. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao... Nghệ An đang từng bước trở thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ theo định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.
 
 Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của Nghệ An vẫn còn một số hạn chế được nhận rõ để khắc phục... Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Nghệ An diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang quyết tâm cao độ thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tận dụng thu hút mọi nguồn lực cả trong, ngoài tỉnh và nước ngoài, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc". Để thực hiện thành công mục tiêu đó và đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, tại Đại hội này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
 
Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào, tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác thi khen thưởng trong các tổ chức, cá nhân nhằm vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị để đưa phong trào thi đua yêu nước thành hành động cách mạng trong toàn dân. Tiếp tục quán triệt, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp.
 
Thứ ba, quan tâm xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình mới; tập trung bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua. Tôn vinh các điển hình tiên tiến để họ thực sự là tấm gương sáng góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, khơi dậy mặt tích cực trong từng cá nhân, đơn vị và trong cộng đồng xã hội, hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp về quê hương, con người xứ Nghệ trong lòng bạn bè cả nước và quốc tế.
 
Thứ tư, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng; nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị. Chuyển trọng tâm thi đua, khen thưởng về cơ sở và người trực tiếp lao động, sản xuất. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc; mang tính nêu gương, giáo dục tốt và phải được dư luận đồng tình, ủng hộ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, có hiệu quả thiết thực. 
 
Thứ năm, đổi mới tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng và những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí tỉnh nhà chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước đi lên đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu ; quyết tâm xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn...
 
_______
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.