Đoàn kiểm tra của Văn phòng Chính phủ làm việc tại Sở Tư pháp Nghệ An

(Baonghean) - Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Duy Hoàng- Cục phó Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực. Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách về TTHC, Sở Tư pháp đã tham mưu thực hiện tốt công tác thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Đề án 30 về đơn giản hoá TTHC. Sở đã thành lập tổ giúp việc tiến hành rà soát toàn bộ 86 TTHC thuộc lĩnh vực do ngành giải quyết và thống nhất đề xuất giữ nguyên 35 thủ tục, sửa đổi 48 thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân… Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian, các thủ tục được rút gọn tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch như thành lập văn phòng công chứng, cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật, cấp phiếu lý lịch tư pháp, các thủ tục về đăng ký hộ tịch…
 
Đoàn cũng tiến hành kiểm tra các hồ sơ về quy trình, thủ tục hành chính. Đánh giá kết quả, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả triển khai của Sở cơ bản thực hiện tốt hoạt động kiểm soát TTHC, làm tốt vai trò cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác lưu  trữ, tiếp nhận hồ sơ; tiếp thu các kiến nghị của Sở về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và việc hỗ trợ kinh phí điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động lý lịch tư pháp, công chứng, đăng ký, quản lý hộ tịch cơ sở lên cơ quan cấp trên để tạo điều kiện cho Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách hành chính trong thời gian tới./. 


Quế Anh