Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính làm việc với Sở GD-ĐT

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 12 tháng 4, đoàn công tác liên ngành do Sở nội vụ chủ trì đã có buổi làm việc với Sở GĐ-ĐT về công tác cải cách hành chính.
 
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Ngành Giáo dục- đào tạo quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật là việc thực hiện rà soát mạng lưới trường lớp theo đề án qui hoạch mạng lưới trường lớp được HĐND tỉnh phê duyệt; Hoàn thành chuyển đổi 353 trường mầm non sang công lập; xây dựng qui hoạch phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS các huyện miền núi, vùng cao đúng với qui định của Bộ GD-ĐT…

  

                           Đoàn làm việc với Sở GD- ĐT

Việc tiếp nhận công chức, viên chức được tiến hành theo đúng qui định; chất lượng ứng dụng CNTT trong công tác điều hành, quản lý được nâng cao; sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý công văn trong toàn ngành; quản lý nhân sự theo chương trình PMIS; việc xây dựng hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức; qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đánh giá xếp loại đội ngũ  cán bộ được thực hiện tốt; giải quyết đơn thư khiếu nại đúng qui trình, không có đơn thư tồn đọng …Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm được ban hành kịp thời, nội dung cụ thể, sát thực.
     
Kết luận tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Giáo dục- Đào tạo trên lĩnh vực cải cách hành chính thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sở sớm có giải pháp khắc phục một số hạn chế, tồn tại như: kế hoạch định kỳ luân chuyển một số chức danh công chức, viên chức theo nghị định 158 CP tại các đơn vị trực thuộc chưa kịp thời; thực hiện việc nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức chưa theo đúng qui định ( tối thiểu mỗi năm 2 đợt). Xem xét, bổ sung điều chỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho phù hợp với các văn bản của Chính phủ.


Khánh Ly