Đoàn Luật sư Nghệ An tổ chức hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(Bapnghean.vn)- Sáng ngày 23/2, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi sung Hiến pháp 1992 của các Trưởng văn phòng luật sư, Công ty luật. Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích, đánh giá yêu cầu sửa đổi Hiến pháp 1992 và tập trung góp ý vào những vấn đề cụ thể của Dự thảo Hiến pháp. Các ý kiến tập trung vào những kiến nghị tập trung vào Chương I của Dự thảo quy định chế độ chính trị; Chương II quy định Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng Hiến pháp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị được Đoàn luật sư phát động sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức hành nghề luật sư. Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp và nâng cao vị thể nghề nghiệp của nghề luật sư trong xã hội.


Luật sư Nguyễn Trọng Hải- Đoàn Luật sư Nghệ An