Doanh nghiệp 'dán nhãn' trực tuyến khi xuất hàng hóa

Bộ Công Thương đã khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương và công bố dịch vụ công mức độ 4 về dán nhãn năng lượng.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm mục đích tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính của Bộ, theo đó, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tích hợp toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3 và 4 của Bộ tại một cửa duy nhất.

Hình ảnh tại lễ khai trương.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương khi đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại Bộ Công Thương. Cụ thể, bảo đảm toàn bộ quy trình được thực hiện trên mạng theo một quy trình xử lý thống nhất; cho phép người khai có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ thông qua một tài khoản duy nhất; giảm thiểu số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp; dễ dàng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi; tập trung quản lý cho cơ quan Bộ, giúp cán bộ xử lý hồ sơ nhanh hơn, tăng hiệu năng của hệ thống, giảm bớt thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến này cũng là đầu mối duy nhất kết nối của Bộ Công Thương liên thông đến Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cũng trong dịp này, Bộ Công Thương đã triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến về đánh giá chứng nhận và dãn nhãn năng lượng từ mức độ 3 lên mức độ 4 giúp giảm thiểu thời gian đăng ký, công sức cũng như chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo rất quyết liệt nhằm đưa ra các giải pháp hướng tới mục tiêu giảm nhanh số lượng các trường hợp phải làm thủ tục kiểm tra, dán nhãn năng lượng như phối hợp với Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, theo đó cho phép doanh nghiệp thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa phải dán nhãn năng lượng; thành lập Phòng tiếp nhận và xử lý hồ sơ dán nhãn năng lượng tại Tổng cục Năng lượng theo cơ chế một cửa; triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012, hoàn thành dự thảo 2 thông tư để phê duyệt và ban hành trong tháng 12/2016.

Trước đó, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 9/12/2016 về việc phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017. Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 và đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục hành chính thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Theo Phan Trang/chinhphu