Doanh nghiệp - Nhà nông: Liên kết vì "chữ tín"

(Baonghean) - Trong lĩnh vực chế biến, đặc biệt là chế biến nông lâm sản, mối gắn kết giữa doanh nghiệp với nhà nông là hết sức cần thiết. Mối liên kết này sẽ quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như người nông dân, khi mối liên kết này thực hiện tốt sẽ là cơ sở đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển, thu nhập người dân ổn định, đời sống kinh tế - xã hội được nâng cao.
 
Mối liên kết giữa "nhà nông" và "nhà doanh nghiệp" đặc biệt quan trọng. Nhà máy muốn hoạt động cần phải có nguyên liệu và nhà máy cũng là nơi mà nhà nông tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra. Mối quan hệ khăng khít này đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ từ cả 2 phía. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia chế biến nông lâm sản đã phát triển theo xu hướng này. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Nghệ An đã xây dựng hệ thống nhà máy chế biến gắn với xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo cho hoạt động của các nhà máy ổn định. Việc bố trí các nhà máy gắn chặt với phát triển nguyên liệu vừa giải quyết đầu ra cho người dân đồng thời đảm bảo sản xuất của nhà máy ổn định. Các đơn vị sản xuất mía đường trong tỉnh cũng đã đạt được mối liên kết cần thiết với người sản xuất nguyên liệu. Lượng mía thu hoạch của người dân hàng năm được các nhà máy thu mua kịp thời, tiến độ thu hoạch mía được xây dựng sát với thời gian và công suất ép của các nhà máy nên hiệu suất ép đảm bảo. Quan hệ giữa các nhà máy chế biến đường trong tỉnh với các địa phương và trực tiếp là người trồng mía ngày càng được cải thiện. Do các doanh nghiệp đều đã chú trọng được vai trò phát triển và giữ ổn định vùng nguyên liệu nên tranh chấp nguyên liệu giữa các nhà máy trong tỉnh cũng giảm đáng kể.
 
Bên cạnh những doanh nghiệp gây dựng tốt mối liên kết với nhà nông thì vẫn còn những doanh nghiệp chưa chú trọng. Những doanh nghiệp này và đối tác trồng nguyên liệu của mình chua tìm thấy tiếng nói chung, cả 2 chỉ cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trước mắt mà chưa chú trọng phát triển lâu dài, bền vững. Tại những doanh nghiệp này, mâu thuẫn giữa người trồng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến rất dễ xảy ra. Do không tìm được tiếng nói chung nên kết quả là doanh nghiệp luôn phải đối diện với tình trạng thừa, thiếu nguyên liệu như ở các nhà máy dứa, sắn...
 
Để mối liên kết doanh nghiệp - nhà nông được chặt chẽ và phát huy hiệu quả, bên cạnh có những chế tài ràng buộc, thiết nghĩ cả 2 phía phải tìm được ở nhau 2 chữ: Tín" và "Tin".
 
Doanh nghiệp phải giữ được chữ "Tín" đối với nông dân. Nếu doanh nghiệp có được uy tín trong việc ký kết hợp đồng cung cấp nguyên liệu với người dân, chế độ thu mua hợp lý sẽ nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Ngược lại, người nông dân cũng cần xác lập chữ "Tín" của mình đối với doanh nghiệp. Người dân phải đảm bảo về chất lượng nguyên liệu, tiến độ cung cấp phù hợp với những quy định từ phía doanh nghiệp. Nguyên liệu đầu vào ổn định, chất lượng đảm bảo là tiền đề để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Sự mất uy tín của người dân sẽ không chỉ gây hại cho doanh nghiệp mà còn gây hại cho chính người dân. Như vậy "chữ tín" sẽ đảm bảo cho mối liên kết giữa doanh nghiệp với người dân được bền chặt và hiệu quả.
 
Thiết lập mối liên kết chặt chẽ bền lâu giữa doanh nghiệp và nhà nông là điều cần thiết. Nhưng muốn đạt tới sự thành công đòi hỏi sự thiện chí từ cả hai phía. Giữ được uy tín, gây được niềm tin, cùng nhau sẻ chia những thành công cũng như cảm thông những thất bại là những điều hết sức cần thiết để gây dựng và gìn giữ mối liên kết đó.


Nguyễn Thái Tuấn