#doanh nghiệp nhà nước

15 kết quả

'Doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt trong một số lĩnh vực then chốt'

'Doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt trong một số lĩnh vực then chốt'

Biểu dương, đánh giá cao các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước về những kết quả tích cực đạt được, đóng góp cho nền kinh tế, Chủ tịch nước yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình, góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế; tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, đào tạo nguồn nhân lực có tâm, có tầm, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
'Dự án phê duyệt rất nhanh nhưng thực hiện rất chậm'

'Dự án phê duyệt rất nhanh nhưng thực hiện rất chậm'

 “Tất cả 12 dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương có 2 bệnh chung, trong đó bệnh chung đang kể nhất là lập dự án, phê duyệt dự án thì làm rất nhanh nhưng khi tổ chức thực hiện, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản rất trì trệ”.