"Độc quyền"

Tranh vui
 
Ròng rã hàng chục năm qua
Nhà xuất bản sách giáo khoa độc quyền
Thơ văn in ấn ngang nhiên
Quên trả nhuận bút, xù tiền thù lao
Hẳn là họ nghĩ: “Không sao
Đưa vào sách học, tự hào lắm thay!
Cả nước biết mặt, biết mày
Niềm vinh dự ấy, xưa nay mấy người?”.
 
Một mình một chợ trên đời
Nguồn thu nhập đó, lãi lời cho ai
Luật trí tuệ đã công khai
Bản quyền tác giả, vẫn xài vô tư
Thời bao cấp hết rồi ư
Không đâu! Nó vẫn dường như rất gần...
 
 
Văn Gừng